أذکار هنگام بیدار شدن از خواب

«تمام ستایش‌ها از آنِ خدایى است که پس از میراندن ما را زنده کرده است، و بازگشت به سوى اوست».

«هیچ معبودى به جز الله «به حق» وجود ندارد، یکتاست و شریک ندارد، و پادشاهى و ستایش از آنِ اوست، و او بر هر چیز تواناست. الله پاک و منزّه است، و حمد از آنِ اوست، و هیچ معبودى به جز الله «به حق» وجود ندارد، و خدا بزرگترین است، و هیچ حول و قدرتى بجز از طرف خداى بلندمرتبه و بزرگ نیست. خدایا! مرا بیامرز».

«تمام ستایش‌ها مر خدایى راست که به جسمم سلامت بخشید، و روحم را به من بازگرداند، و به من اجازه ذکرش را داد».

«مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين، و پشت سر هم آمدن شب و روز، نشانه ها و دلائلى براى خردمندان است، كسانى كه ايستاده و نشسته و بر پهـلوهاى‌شان افتـاده، خـدا را ياد می‌كنند و دربارۀ آفرينش آسمانها و زمين مى‌انديشند «و به زبان حال وقال مى‌گويند:» پروردگارا! اين را بيهوده و عبث نيافريده‌اى. تو منزّه و پاكى، پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار. پروردگارا! بى‌گمان تـو هر كه را به آتش در آرى، براستى خـوار و زبـونش كرده‌اى، و ستمكاران را ياورى نيست. پروردگارا! ما از منادى -پيامبر ج- شنيديم كه -مردم را- به ايمان بـه پروردگارشان مى‌خواند، و ما ايمان آورديم. پروردگارا! گناهان ما را بيامرز، و بديهایمان را بپوشان، و ما را با نيكان بميران. پروردگارا! آنچه را كه با پيغمبران خود به ما وعده داده‌اى، به ما عطا كن، و در روز رستاخيز ما را خوار و زبون مگردان، بى‌گمان تو خلاف وعده نخواهى كرد. پس پروردگارشان دعاى ايشان را پذيرفت، و پاسخشان داد كه من عمل هيچ صاحب عملى از شما را كه انجام گرفته باشد، خواه زن باشد يا مرد، ضايع نخواهم كرد. بعضى از شما از بعض ديگر تولد شده ايد. «و همگى هم نوع و هم جنس می‌باشيد» آنان كه هجرت كردند، و از خانه‌هاى خود رانده شدند و در راه من اذيت و آزار كشيدند و جنگيدند و كشته شدند، به يقين گناهانشـان را مى‌بـخشم، و در بهشتـى جاى مى‌دهم كه از زير «درختان» آن، نهرها در جريان است، اين پاداش از سوى خداست، و پاداش نيكو تنها نزد خـداست. رفت و آمد كافران در شهرها، تو را نفريبد. «اين» متاع ناچيزى است، سپس جايگاهشان دوزخ است، و چه بد جايگاهى است، ولى آنهايى كه از پروردگارشان مى‌ترسند، بهشت از آنِ ايشان است كه در زير «درختان» آن نهرها جارى است، و جاودانه در آن می‌مانند، اين پاداشى از جانب خدا است. و آنچه در نزد خداست براى نيكان بهتر است. برخى از اهل كتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرديده ايمان دارند، در برابر خدا فروتن بوده، آنها هرگز آيات خدا را به بهاى ناچيز «دنيا» نمى‌فروشند، پاداش ایشان در نزد پروردگارشان است، خداوند به سرعت حساب بندگان را رسیدگى مى‌کند، اى مؤمنان! شکیبائى ورزید، و استقامت و پایدارى کنید، و مراقبت به عمل آورید، و از خدا بترسید تا اینکه رستگار شوید».

API