دعای کسی که از ظلمِ فرمانروا می‌ترسد

«یا الله! اى پروردگار هفت آسمان، پروردگار عرش بزرگ، در برابر فلانى فرزند فلانى و دار و دسته‌اش که از مخلوقات تو هستند، پناه من باش، و از اینکه کسى از آنها بر من ظلم کند، یا طغیان نماید؛ زیرا هرکس به تو پناه آورد، عزّت مى‌یابد، همانا ستایشِ تو والاست و جز تو معبودى «به حق» نیست».

«الله بزرگتر از همه است، الله از تمام مخلوقاتش با عزّت¬تر است، الله از آنچه که من می‌ترسم و پرهیز می‌کنم، نیرومندتر است، اوست که هفت آسمان را از این که بر زمین بیـفتند، نگه مى‌دارد، و آسمان بر زمین نمى‌افتد مگر به اجازۀ او. بار الها! از شرّ فـلان بنـده‌ات و لشکریان، پیروان و طرفـداران جن و انس¬اش، تو پناه من باش؛ چرا که ثناى تو والاست و هرکس به تو پناه آورد، عزّت مى‌یابد و ستایش تو نیکو است و پناهنده به تو باعزّت است و نامت مُبارک است و بجز تو معبود دیگرى «به حق» وجود ندارد».

API