دعا برای مریض هنگام عیادتش

«هیچ باکى نیست، این بیمارى به خواست خداوند، پاک کنندۀ «گناهان» است».

«از خداوند عظیم، پروردگار عرش بزرگ، می‌خواهم که تو را شفا دهد». (هفت بار بخواند)

API