دعای توقف بر صفا و مروه

هنگامى که رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوه صفا مىرسید، این آیه را می‌خواند: ﴿۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 158] «همانا صفا و مروه از شعائر الهى هستند» سپس می‌فرمود: سعى را از جایى آغاز می‌کنم که خداوند نخست از آن یاد کرده است. آنگاه رسول‌الله صی الله علیه وسلم سعى را از صفا آغاز می‌کرد و بالا می‌رفت تا کعبه را می‌دید، سپس رو به قبله می‌کرد و لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ و الله أکبر می‌گفت و این دعا را می‌خواند: «به جز الله، معبود دیگرى «به حق» وجود ندارد، یگانه است و شریکى ندارد، پادشاهى از آن اوست، و ستایش مخصوص اوست، او بر هر چیز توانا است، بجز او معبود دیگرى «به حق» وجود ندارد، یگانه است، اوست که وعدهاش را تحقّق بخشید، و بنده‌اش را پیروز کرد، و به تنهایى گروه‌ها را شکست داد».

API