132 - ความดีงามบางประการและมารยาทที่ครอบคลุม

267- ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า เมื่อเข้าช่วงเวลาพลบค่ำ ก็จงห้ามมิให้บุตรหลานของพวกท่านอยู่นอกบ้าน เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวบรรดาชัยฏอนจะออกมามากมาย เมื่อผ่านช่วงเวลานั้นไปสักครู่หนึ่งก็ให้ปล่อยพวกเขาได้ และจงปิดประตูและกล่าวซิกรุลลอฮฺ เพราะแท้จริงชัยฏอนจะไม่สามารถเปิดประตูที่ปิดอยู่ได้ และจงมัดถุงหนังใส่น้ำของพวกท่านและกล่าวซิกรุลลอฮฺ และจงปิดภาชนะใส่อาหารของพวกท่านและกล่าวซิกรุลลอฮฺ และให้วางอะไรบางอย่าง (เช่นไม้) บนภาชนะนั้น และจงดับตะเกียงที่พวกท่านเปิดไว้ (1) ขอความสันติสุขและความปลอดภัย และความจำเริญจงมีแด่ท่านนบีของเรา มุฮัมมัด และบรรดาเครือญาติ ตลอดจนเศาะหาบะฮฺของท่านทุกคน ------------------ (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 10/88 หมายเลข 5623 และมุสลิม หน้า 3/1595 หมายเลข 2012

API