دعای روز عرفه

- رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: بهترین دعا، دعاى روز عرفه است، و بهترین ذکرى که من و پیامبران گذشته خوانده‌ایم این است: «هیچ معبودى بجز الله «به حق» وجود ندارد، یکتاست، و شریکى ندارد، پادشاهى و حمد از آنِ اوست، و او بر هر چیز، تواناست».

API