دعا برای کسی که به تو نیکی کرده است

«خداوند به شما جزاى خیر عطا فرماید».

API