فضیلت عیادت مریض

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هرگاه مردى به عیادت برادر مسلمانش برود، تا وقتى که آنجا می‌رود و مى‌نشیند، در میان میوه‌هاى چیده شدۀ بهشت، قدم بر می‌دارد، پس زمانى که آنجا نشست، رحمت او را فرا می‌گیرد، و اگر هنگام صبح به عیادت برود، هفتاد هزار ملائکه تا شب بر او درود می‌فرستند، و اگر شب به عیادت برود، هفتاد هزار ملائکه تا صبح بر او درود می‌فرستند».

API