دعای تسلیت گفتن

«همانا آنچه را که خداوند گرفت، از آنِ خودش بود، و آنچه را که داده است نیز مال خود او مى‌باشد، مسلّماً هر چیز، میعاد معینى دارد، لذا باید صبر کنى و امید ثواب داشته باشى». و اگر دعاى زیر را بخواند خوب است. «الله! اجرت را بزرگ گرداند و عزایت را نیکو کند، و میتت را بیامرزد».

API