Ducada marka la arko bisha

{allaahu akbar, allaahumma ahilhu calaynaa bil amni wal iimaani, was-salaamati wal-islaami wattowfiiqi limaa tuxibbuhu wa tardaa rabunaa wa rabuka allaahu}.“ilaahaybaa weyn, allow noogu bilsii bis-han amni iyo iimaan, nabadgalyo iyo is-laam, iyo waafajin waxa aad jeceshahay, rabiganow, raalina aad katahay, rabiga-naga iyo rabigaaguba waa ilaahay.

API