87 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่ทำความดีแก่ท่าน

198- ขออัลลอฮฺทรงประทานความดีงามให้แก่ท่าน (2) -------------------- (2) บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 2035 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 6244 และเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 2/200

API