Addu’a ga wanda ya kyautata maka

Allah ya saka maka da alheri.

API