Ducada qofka kuu sameeya wanaag(macruuf)

{jasaakallaahu khayran}» ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo>>.

API