Ducada waswaasida salaada dhex- )6(deeda iyo qiraa-ada

{waxaan uga magan galayaa ilaa-hay shaydaanka la dheereeyey(fogeeyey). u tuf dhinacaaga bidix saddex jeer.

API