Ola ti nbe fun mima be alaisan wo

Ti omoniyan ba lo se abewo omo-iya re ti o je musulumi, yio maa rin ni oju ona alujana titi yio fi joko sibe, ti o ba wa joko, ike Olohun yio bo o daru, ti o ba je wipe ojumomo ni o fi lo, awon egberun lona aadorin malaika ni won o maa sadura fun un titi yio fi lele, ti o ba je irole ni o ba lo, awon egberun lona aadorin malaika ni yio maa sadura fun un titi yio fi mojumo

API