50 - ความประเสริฐของการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วย

149- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า ผู้ใดไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมของเขา เขาจะเดินท่ามกลางผลพวงที่พร้อมเก็บในสรวงสวรรค์จนกว่าเขาจะนั่งลง และเมื่อเขานั่งลงเราะหฺมะฮฺ (ความเมตตาของอัลลอฮฺ) ก็จะปกคลุมเขา หากเขาไปในตอนเช้าเหล่ามลาอิกะฮฺจำนวนเจ็ดหมื่นท่านจะขออภัยโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็น และหากเขาไปในเวลาเย็นเหล่ามลาอิกะฮฺจำนวนเจ็ดหมื่นท่านจะขออภัยโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเช้า (1) --------------------- (1) บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 969, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1442, อะหฺมัด หมายเลข 975 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/244 และเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/286 และท่านอะหฺมัด ชากิร ก็กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺเช่นกัน

API