Fadliga booqashada qofka jiran (buka)

Wuxuu yiri rasuulku s.c.w: {haddii uu booqdo ninku walaalkiisa muslinka ah, wuxuu ku sugnaanayaa intuu sii socdo mira gurashada jannada illaa uu ka fari-isto, haddii uu fariisto, waxaa daboolaysa naxariis, haddii aytahay subaxna waxaa ku saliyaya todobaatan malag illaa uu ka galabaysto, haddii aytahay galabna waxaa ku saliyaya todobaatan malag illaa uu ka waabariisto} .

API