Ducada marka la maqlo cida ayda habeenkii

{ haddii aad maqashaan habeen- kii dhawaaqa ayda iyo dameeraha, shaydaanka iska naara (alle ka magan gala) waxay arkaan wax aydaan arag}

API