Ducada gudista daynka

{allaahumma-kfinii bixalaalika can xaraamika, waqninii bifadlika camman siwaaka}.«allow igaga filansii xalaashaada xaaraantaada, iguna deeqsoonsii(qaniyeel)dheeraadkaaga(fadligaaga)waxa kaa soo haray». Cidkasta iga kaafi.

{allaahumma innii acuudu bika minal hammi wal-xuzni, wal cajzi wal kasali, wal-bukhli wal-jubni, wa dalciddayni wa qalabatirrijaali}.«allow waxaan kaa magan galayaa, murugo iyo walbahaar, caajis iyo wahsi, bakhaylnimo (gacan-adayg) iyo fulaynimo, ku lugyeelasho dayn (qaamow) iyo adkaanshaha raga».

API