Ducada sujuuda tilaawada (quraanka)

{sajada wajhii lilladii khalaqahu washaqqa samcahu wa basarahu bix-owlihi waquwwatihi fatabaarakallaahu axsanul-khaaliqiin )) . « wuxuu u sujuuday wajigaygu allihii abuuray, ee u jeexay maqalkiisa (dhagihiisa) iyo aragiisa (indhihiisa), kuna jeexay xeeladiisa iyo awoodiisa, (waxaa barakoobay oo xumaan ka hufnaaday allihii ugu wanaagsanaa abuurayaasha) «.*la soco abuuritaanku ilaahay ayuu u sugnaaday, qayrkiina wax ma abuuro ee wuu sawiraa.

(( allaahummaktub lii bihaa )60(cindaka ajraa wa dac cannii bihaa wizraa, wajcalhaa lii cindaka thukhraa, wataqabbalhaa kamaa taqabbaltahaa min cabdika daauuda)).<> allow (sujuudan) iigu qor agtaada ajir, igaga dajina xaggayga dambi, iigana yeel agtaada kayd, igana aqbal sida aad uga aqbashay adoonkaagii daauud ahaa>>.

API