Ducada qofka kugu yiraahda ilaahay hakuu dambi dhaafo

“adigana ilaahay hakuu dambi dhaafo.

API