Ducada ka soo bixidda musqusha

{ qufraanaka} “allow dambi dhaafkaaga ayaan ku waydiisanayaa.

API