Ducada ka soo bixidda masjidka

{ bismillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah, allaahumma innii as-aluka min fadlika, allaahumma icsimnii minashaydaanirrajiim}“magaca ilaahay ayaan ku baxayaa, naxariis iyo nabad galyana ha ahaato rasuulkii ilaahay korkiisa, allow waxaan ku waydiisanayaa fadligaaga allow iga )36(ilaali shaydaanka la fogeeyay.

API