Ducada marka indhaha loo laabayo maydka

{allaahumma iqfir li fulaan (ma-gaciisa ayuu sheegi) warfac daraja-tahu filmahdiyiin, wakhlufhu fii caqibihi fillqaabiriin,waqfir lanaa walahu yaa rabbal-caalamiin, wafsax lahu fii qabrihi wa nawir lahu fiihi}“allow u dambi dhaaf hebal (wuu magacaabayaa) darajadiisana allow kor u qaad kuwa lahanuuniyay dhexdooda, allow ilaali cidhibtiisa dambe,kuwaharay dhexdooda, noona dambi dhaaf anaga iyo isagaba caalamiinta rabigoodow, allow u waasici qabrigiisa, una nuuri.

API