Ducada qofka ay qabsato arin uu raali ka-ahayn ama qorshihiisa ka tanroonaa-tay

{qadarullaahi wamaa shaa-a facal} “Waa ilaahay qadarkiis, wuxuu doonana wuu sameeyaa.

API