Waxa uu dhahayo qofku marka uu iska dhigayo dharka

{bismillaah} “magaca ilaahay {ayaan ku siibayaa}.

API