Ducada booqashada xabaalaha

{allahummaqfir lahu allahumma thabithu}“allow u dambi dhaaf, allow sug}.

API