Ducada onkadka

{subxaanalladii yusabixurracdu bix-amdihi wal malaaikatu min khiifatihi}.“xumaan ilaahaybaa ka hufan allihii onkadku ku tasbiixsanaya mahadiisa, malaaigtuna ku tasbiixsanayso cabsi-diisa darteed.

API