Ducada xirashada dharka

{allaahumma lakal-xamdu anta kasowtaniihi,as-aluka min khayrihi, wa khayri maa sunica lahu, wa acuudu bika min sharrihi,wa sharri maa sunica lahu}.« allow mahad baa kuu sugnaatay, adigaa ii xiray (maradan) , waxaan ku waydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrka loo sameeyay, waxaana kaa magan-galayaa sharkeeda iyo sharka loo sameeyay.

API