111 - บทดุอาอ์ขณะได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขในเวลากลางคืน

229- เมื่อพวกท่านได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนและเสียงลาร้องในเวลากลางคืน ก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากชัยฏอน เพราะพวกมัน (สุนัขและลา)มองเห็นสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็น (2) -------------------- (2) อบูดาวุด หน้า 4/327 หมายเลข 5105, อะหฺมัด หน้า 3/306 หมายเลข 14283 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 3/961

API