51 - บทดุอาอ์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ

150- (1) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้อภัยแก่ฉัน เมตตาฉัน และให้ฉันอยู่ร่วมกับสหายที่สูงส่ง (บรรดานบีทั้งหลาย) ด้วยเถิด (1) ------------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 7/10 หมายเลข 4435 และมุสลิม หน้า 4/1893 หมายเลข 2444

151- (2) ในขณะที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใกล้เสียชีวิต ท่านได้จุ่มมือทั้งสองลงในน้ำ แล้วลูบหน้าด้วยกับมือทั้งสองนั้น แล้วท่านก็ได้กล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ แท้จริงสำหรับความตายนั้นมีความเจ็บปวดมึนงงยิ่ง (2) -------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 8/144 หมายเลข 4449 ในเนื้อหาของหะดีษมีการกล่าวถึงการแปรงฟันด้วย

152- (3) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ อำนาจและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (1) -------------------- (1) บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3430, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3794 ซึ่งชัยคฺอ้ล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/152, เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/317

API