14 - บทดุอาอ์ออกจากมัสญิด

21- ให้เริ่มก้าวเท้าออกด้วยข้างซ้าย (5) แล้วให้กล่าวว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และการสดุดีแห่งอัลลอฮฺ และความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ จากความประเสริฐของพระองค์ด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดคุ้มครองฉันจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งด้วยเถิด (6) ---------------- (5) อัล-หากิม หน้า 1/218 และอัล-บัยฮะกี หน้า 2/442 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสัน ในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หน้า 5/624 หมายเลข 2478 ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดแล้วก่อนหน้านี้ (6) ดูรายละเอียดสายรายงานของหะดีษก่อนหน้านี้ในหัวข้อการดุอาอ์เข้ามัสญิด หมายเลข 20 ส่วนสำนวนเพิ่มเติม โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดคุ้มครองฉันจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งด้วยเถิด บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ ดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/129

API