Addu’a bayan binne mamaci

Ya Allah Ubangiji! Ka gafarta masa, kuma ka tabbatar da shi.

API