59 - บทดุอาอ์หลังจากฝังศพ

164- โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้อภัยแก่เขา โอ้อัลอฮฺ ได้โปรดให้เขายืนหยัดด้วยเถิด (1) -------------------- (1) เมื่อท่านนบีเสร็จจากการฝั่งศพ ท่านก็จะยืนบนนั้นและกล่าวว่า พวกท่านจงขอการอภัยโทษแก่พี่น้องของพวกท่านเถิด และขอให้พวกเขาได้ยืนหยัด เพราะในขณะนี้เขากำลังถูกสอบสวนอยู่ บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 3/315 หมายเลข 3223 และอัล-หากิม ในเศาะฮีหฺของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/370

API