7 - บทดุอาอ์ออกจากห้องน้ำ

11- ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ (1) -------------- (1) บันทึกโดยเจ้าของสุนันยกเว้นอัน-นะสาอีซึ่งท่านได้บันทึกในหนังสืออะมัล อัล-เยาม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 79, อัต-ติรมิซี หมายเลข 7, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 300 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺสุนัน อบีดาวุด หน้า 1/19

API