Addu’a ga wanda ya ce: “Allah ya gafarta maka”

Kai ma haka

API