86 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่กล่าวแก่ท่านว่า “ขออัลลอฮฺทรงให้อภัยแก่ท่าน”

197- และแก่ท่านด้วย (1) ------------------ (1) อะหฺมัด หน้า 5/82 หมายเลข 20778 และอัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หน้า 218 หมายเลข 421 ตรวจทานโดยดร.ฟารูก หัมมาดะฮฺ

API