119 - บทดุอาอ์ในวันอะเราะฟะฮฺ

237- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า การดุอาอ์ที่ดีที่สุดคือการดุอาอ์ในวันอะเราะฟะฮฺ ส่วนบทดุอาอ์ที่ดีที่สุดที่ฉันและบรรดานบีก่อนหน้าฉันได้กล่าว (ในวันนั้น) คือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ไม่มีผู้ใดเป็นภาคีกับพระองค์ อำนาจ และการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์คือผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่ง (1) ---------------------- (1) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3585 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/184 และในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หน้า 4/6

API