37 - บทดุอาอ์สำหรับผู้ที่หวาดหวั่นต่อความอธรรมของผู้ปกครอง

129- (1) โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งเจ็ด และพระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉันและคอยปกป้องฉันจาก (ระบุชื่อสกุล) และพลพรรคของมันจากสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้าง เพื่อไม่ให้คนใดจากพวกเขาสามารถทำอธรรมต่อฉันหรือกดขี่ฉัน ผู้ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างนั้นมีเกียรติ การสดุดีพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นัก และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (1) ----------------- (1) อัล-บุคอรี ในอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หมายเลข 707 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หมายเลข 545

130- (2) อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด อัลลอฮฺผู้ทรงมีเกียรติเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย อัลลอฮฺทรงมีเกียรติเหนือสิ่งที่ฉันกลัวและเกรงขาม ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงยับยั้งบรรดาฟากฟ้ามิให้ตกลงมาบนพื้นดิน ยกเว้นด้วยการอนุมัติจากพระองค์ ให้พ้นจากความชั่วของบ่าวพระองค์ (ระบุชื่อผู้อธรรม) กองทหาร พันธมิตรและผู้สนับสนุนของเขา (พร้อมกับให้พุ่งจิตไปยังพวกเขาเหล่านั้น) จากหมู่ญิน และมนุษย์ โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉันและคอยปกป้องฉันจากการอธรรมของพวกเขา การสดุดีของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่นัก ผู้ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเขานั้นมีเกียรติยิ่ง พระนามของพระองค์นั้นจำเริญยิ่ง และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (ให้อ่านสามครั้ง) (1) ------------------ (ๅ) อัล-บุคอรี ในอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หมายเลข 708 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีได้กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หมายเลข 546

API