49 - บทดุอาอ์ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้ไปเยี่ยมเยียน

147- (1) ไม่เป็นไรแล้ว ไม่มีบาปและหายแล้ว ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ (2) ------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 10/118 หมายเลข 3616

148- (2) ฉันขอต่ออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ได้โปรดทำให้ท่านหายจากอาการป่วยด้วยเถิด (ให้อ่านเจ็ดครั้ง) (3) ------------------- (3) ผู้ใดที่ไปเยี่ยมคนป่วยโดยที่ความตายยังไม่ได้มาเยือนเขา แล้วกล่าวแก่เขาจำนวน 7 ครั้ง.... เว้นแต่อัลลอฮฺจะให้เขาหายจากอาการป่วยนั้น (อัล-หะดีษ) บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 2083, อบูดาวุด หมายเลข 3106 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 2/210, เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 5/180

API