46 - บทดุอาอ์ขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ

144- อัลลอฮฺได้กำหนดมาแล้ว และพระองค์จะกระทำตามที่พระองค์ประสงค์ (1) --------------- (1) (ผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมดีกว่าและเป็นที่รักแก่อัลลอฮฺมากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ แต่ทั้งหมดก็มีความดีงามอยู่ จงมุ่งมั่นในสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน และจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ และอย่าได้รู้สึกย่อท้อ และเมื่อมีสิ่งใดประสบกับท่านก็อย่ากล่าวว่า “หากฉันทำอย่างนั้น มันก็คงจะเป็นอย่างนี้” แต่ให้กล่าวว่า อัลลอฮฺได้กำหนดมาแล้ว และพระองค์จะกระทำตามที่พระองค์ประสงค์ เพราะแท้จริงคำว่า “ถ้า” นั้นจะเป็นการเปิดประตูการงาน (การหลอกลวง)ของชัยฏอน) บันทึกโดยมุสลิม หน้า 4/2052 หมายเลข 2664

API