Adura ti a maa se ti ohun ti ko ba yo omoniyan niuu ba sele ati nkan ti ko ro tele ti owa bori Alamori re

Olohun ti kadara bi nkan o se lo, ati pe ohun ti o si wu U ni O se.

API