5 - บทดุอาอ์เมื่อถอดเสื้อ

9- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (2) ---------------- (2) อัต-ติรมิซี หน้า 2/505 หมายเลข 606 และอื่นจากนี้ และดูในอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล หมายเลข 50 และเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 3/203

API