21 - บทดุอาอ์ขณะสุญูดติลาวะฮฺ

50- (1) ใบหน้าของฉันได้ก้มกราบแด่พระผู้สร้างมัน และได้ทรงจำแนกการได้ยินของมัน และการเห็นของมันไว้เป็นสัดส่วน ด้วยพลังและอำนาจของพระองค์ (ซึ่งอัลลอฮฺผู้ทรงเลอเลิศในหมู่ผู้สร้างสรร ทรงจำเริญยิ่ง) (1) ---------------- (1) อัต-ติรมิซี หน้า 2/474 หมายเลข 3452, อะหฺมัด หน้า 6/30 หมายเลข 24022 และอัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษทีเศาะฮีหฺ โดยสอดคล้องกับคำกล่าวของท่านอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/220 ส่วนสำนวนเพิ่มเติมมาจากการบันทึกของท่าน และ (ในวงเล็บคือ) อายะฮฺที่ 14 ของสูเราะฮฺอัล-มุอ์มินูน

51- (2) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดบันทึกผลบุญความดีงามของมัน (การสุญูดติลาวะฮฺ) ณ ที่พระองค์แก่ฉัน และได้โปรดให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้บาปของฉันลดลง และได้โปรดให้มันเป็นขุมทรัพย์หรือผลบุญแก่ฉัน และได้โปรดตอบรับมันจากฉัน ดังที่พระองค์ทรงตอบรับมันจากบ่าวของพระองค์ นั้นคือนบีดาวูด (2) ----------------- (2) อัต-ติรมิซี หน้า 2/473 หมายเลข 579 และอัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/219

API