41 - บทดุอาอ์เมื่อมีหนี้สิน

136- (1) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทำให้สิ่งที่หะลาลของพระองค์เพียงพอ (ทดแทน) แก่ฉันจากสิ่งที่หะรอมของพระองค์ และได้โปรดทำให้ฉันร่ำรวยอย่างพอเพียงด้วยความประเสริฐของพระองค์ (ทดแทน) จากการต้องพึ่งผู้อื่นนอกเหนือไปจากพระองค์ด้วยเถิด (1) ------------------ (1) อัต-ติรมิซี หน้า 5/560 หมายเลข 3563 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/180

137- (2) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความกังวลและความโศกเศร้า ความอ่อนแอและความเกียจคร้าน ความตระหนี่และความขี้ขลาด จากการเป็นหนี้ที่มากมายก่ายกอง และจากการกดขี่ของคนอื่น (2) ------------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 7/158 หมายเลข 2893 รายละเอียดได้นำเสนอแล้วในบทซิกิรที่ 121

API