54 - บทดุอาอ์ขณะที่ปิดตาให้กับผู้ที่เสียชีวิต

155- โอ้อัลลอฮฺได้โปรดให้อภัยแก่ท่าน (ระบุชื่อผู้ที่เสียชีวิต) และได้โปรดยกระดับของเขาในหมู่ผู้ที่ได้รับทางนำทั้งหลาย และได้โปรดให้เขาอยู่ในความทรงจำของลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ภายหลังจากนั้น และได้โปรดให้อภัยแก่เราและแก่เขา โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และได้โปรดขยายหลุมฝังศพของเขาให้กว้าง และได้โปรดให้แสงสว่างแก่เขาในนั้น (2) --------------------- (2) มุสลิม หน้า 2/634 หมายเลข 920

API