27 - การซิกรุลลอฮฺ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) ทั้งในยามเช้าและยามเย็น

API