6 - บทดุอาอ์เข้าห้องน้ำ

10- (ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้รอดพ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมีย (3) ------------ (3) บันทึกโดยอัล-บุคอรี หน้า 1/45 หมายเลข 142 และมุสลิม หน้า 1/283 หมายเลข 375 และสำนวนเพิ่มเติม (ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ) ในตอนต้นขอดุอาอ์นั้นเป็นการบันทึกของท่านสะอีด บินมันศูร ดูในฟัตหุลบารี หน้า 1/244

API