9 - บทซิกิรหลังเสร็จจากอาบน้ำละหมาด (วุฎูอ์)

13- (1) ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ ไม่มีภาคีใดๆ เทียบเคียงกับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ (3) -------------- (3) มุสลิม หน้า 1/209 หมายเลข 234

14- (2) โอ้อัลลอฮฺ ขอให้ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เตาบัตต่อพระองค์ และขอให้ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้แสวงหาความบริสุทธิ์ด้วยเถิด (1) --------------- (1) อัต-ติรมิซี หน้า 1/78 หมายเลข 55 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/18

15- (3) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ และฉันขออภัยโทษและกลับตัวต่อพระองค์ (2) --------------- (2) อัน-นะสาอี ในหนังสือ อะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หน้า 173 และดูในอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล หน้า 1/135 และ 3/94

API