4 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่สวมเสื้อผ้าใหม่

7- (1) ขอให้ท่านมีอายุยืนยาว ขอให้ใส่มันจนเก่าขาด แล้วอัลลอฮฺเปลี่ยนให้ใหม่ (3) ---------------- (3) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/41 หมายเลข 4020 และดูในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 2/760

8- (2) จงสวมใส่เสื้อใหม่และจงมีชีวิตอยู่อย่างน่าเคารพนับถือ และจงตายในสภาพชะฮีด (1) --------------- (1) อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/1178 หมายเลข 3558 และอัล-บะเฆาะวี หน้า 12/41 และดูในเศาะฮีหฺอิบนุมาญะฮฺ 2/275

API